:دنبال کنید

دریافت رزومه

اطلاعات خود را در فرم زیر پر کرده و سپس در پایین صفحه روی گزینه دریافت زرومه کلیک کنید تا رزومه شما در قالب پی دی اف دانلود شود.

اطلاعات شخصی

سوابق تحصیلی

مهارت در زبان های خارجی

سوابق کاری

مهارت ها

سایر مهارت ها و توضیحات